Thông tin sản phẩm

Bật lửa xăng đá đúc nguyên khối Calories. cầm rất đầm tay và mỏng hơn chiếc Zippo thông thường

Bật lửa xăng đá Calories 410

Bật lửa xăng đá Calories 410

Bật lửa xăng đá Calories 410

Bật lửa xăng đá Calories 410

Bật lửa xăng đá Calories 410

Bật lửa xăng đá Calories 410

Bật lửa xăng đá Calories 410

Bật lửa xăng đá Calories 410

Bật lửa xăng đá Calories 410

Copyright © NALDO VIỆT NAM - DỊCH VỤ BÁN HÀNG & THU TIỀN TẠI NHÀ TRÊN TOÀN QUỐC