Thông tin sản phẩm
 Tẩu gỗ chuyên dụng cho tuốc lá sợi ủ chua
Chất liệu gỗ Đàn Hương
Mẫu tẩu gỗ Zobo TG17

Mẫu tẩu gỗ Zobo TG17

Mẫu tẩu gỗ Zobo TG17


Mẫu tẩu gỗ Zobo TG17
Copyright © NALDO VIỆT NAM - DỊCH VỤ BÁN HÀNG & THU TIỀN TẠI NHÀ TRÊN TOÀN QUỐC