Bật lửa khò Lubinski YJA 10022 bốn chức năng trong một:
- Đục xì gà
- Gạt tàn xì gà
- Kệ để xì gà
- Bật lửa xì gà 1 tia
Kích thước : 110 * 30mm - Trọng lượng : 170g

Bật lửa khò Lubinski YJA 10022 bốn chức năng trong một
 
Bật lửa khò Lubinski YJA 10022 bốn chức năng trong một
 
Bật lửa khò Lubinski YJA 10022 bốn chức năng trong một
 
Bật lửa khò Lubinski YJA 10022 bốn chức năng trong một
 
Bật lửa khò Lubinski YJA 10022 bốn chức năng trong một
 
Bật lửa khò Lubinski YJA 10022 bốn chức năng trong một
 
Bật lửa khò Lubinski YJA 10022 bốn chức năng trong một
 
Bật lửa khò Lubinski YJA 10022 bốn chức năng trong một
Thiết kế và phát triển website bởi Kenhdichvu.vn