Dòng Dupont chính hãng đã qua sử dụng còn khá mới sơn mài màu đỏ

Dupont chính hãng Sơn mài đỏ 1 lỗ thấp hiếm DPH100
 
Dupont chính hãng Sơn mài đỏ 1 lỗ thấp hiếm DPH100
 
Dupont chính hãng Sơn mài đỏ 1 lỗ thấp hiếm DPH100
 
Dupont chính hãng Sơn mài đỏ 1 lỗ thấp hiếm DPH100
 
Dupont chính hãng Sơn mài đỏ 1 lỗ thấp hiếm DPH100
Thiết kế và phát triển website bởi Kenhdichvu.vn