Gạt tàn xì gà chính hãng lubinski LB 068 kèm một đục 

Gạt tàn xì gà 1 điếu và đục Lubinski

Gạt tàn xì gà 1 điếu và đục Lubinski

Gạt tàn xì gà 1 điếu và đục Lubinski

Gạt tàn xì gà 1 điếu và đục Lubinski

Gạt tàn xì gà 1 điếu và đục Lubinski

Thiết kế và phát triển website bởi Kenhdichvu.vn