Bộ set phụ kiện gồm 4 món : Gạt tàn, Tẩu, ống đựng, dao cắt
Bộ sét phụ kiện xì gà 4 món Guevara RAG 6002
Bộ sét phụ kiện xì gà 4 món Guevara RAG 6002
Bộ sét phụ kiện xì gà 4 món Guevara RAG 6002
Bộ sét phụ kiện xì gà 4 món Guevara RAG 6002
Bộ sét phụ kiện xì gà 4 món Guevara RAG 6002 
Bộ sét phụ kiện xì gà 4 món Guevara RAG 6002
Thiết kế và phát triển website bởi Kenhdichvu.vn