• Chiều dài: 145 mm
  • Chiều cao của bát: 50 mm
  • Khoan bát: 20 mm
  • Trọng lượng: ca. 55g

Tẩu Chacom Atlas marbre N155A

Tẩu Chacom Atlas marbre N155A

Tẩu Chacom Atlas marbre N155A

Tẩu Chacom Atlas marbre N155A

Tẩu Chacom Atlas marbre N155A

Tẩu Chacom Atlas marbre N155A

Thiết kế và phát triển website bởi Kenhdichvu.vn