• chiều dài - 15,7 cm
  • chiều rộng - 4,5 cm
  • chiều cao - 4,5 cm
  • chiều rộng của ống khói - 2,0 cm
  • chiều cao của ống khói - 3,5 cm
  • trọng lượng - 57 g

Tẩu thạch nam Chacom Champs Elysees N425E

Tẩu thạch nam Chacom Champs Elysees N425E

Tẩu thạch nam Chacom Champs Elysees N425E

Tẩu thạch nam Chacom Champs Elysees N425E

Tẩu thạch nam Chacom Champs Elysees N425E

Thiết kế và phát triển website bởi Kenhdichvu.vn