Tẩu thuốc sợi loại nhỏ có thể hút đầu cuối cùng của xì gà nhỏ 
Chiều dài : 14.5Cm
Chấ liệu gỗ chịu nhiệt
Đường kính miệng tẩu : 1.4Cm

Tẩu thuốc sợi loại nhỏ TN01
Tẩu thuốc sợi loại nhỏ TN01

Tẩu thuốc sợi loại nhỏ TN01

Tẩu thuốc sợi loại nhỏ TN01

Thiết kế và phát triển website bởi Kenhdichvu.vn