Giấy cuộn OCB Slim màu nâu mỗi hộp chứa 32 gói và mỗi gói chứa 32 từ giấy 

Giấy cuộn COB Slim 32 nâu GC02

Giấy cuộn COB Slim 32 nâu GC02

Giấy cuộn COB Slim 32 nâu GC02
Thiết kế và phát triển website bởi Kenhdichvu.vn