Zippo vàng xước bản lề ngoài 3 chấu tái bản 1935 ZT09 mang đầy đủ những đặc trưng của thời kỳ 1935

- Bản lề ngoài 3 chấu
- Bánh xe xỏ chỉ
- Mộc đáy 3 hàng chữ
- Bốn góc vuông thành sắc cạnh


Zippo vàng xước bản lề ngoài 3 chấu tái bản 1935 ZT09


Zippo vàng xước bản lề ngoài 3 chấu tái bản 1935 ZT09


Zippo vàng xước bản lề ngoài 3 chấu tái bản 1935 ZT09


Zippo vàng xước bản lề ngoài 3 chấu tái bản 1935 ZT09Zippo vàng xước bản lề ngoài 3 chấu tái bản 1935 ZT09Zippo vàng xước bản lề ngoài 3 chấu tái bản 1935 ZT09
Thiết kế và phát triển website bởi Kenhdichvu.vn