mẫu bật lửa slim có 2 màu
Zippo slim bọc lưới hình hoa sen ZN296

Zippo slim bọc lưới hình hoa sen ZN296

Zippo slim bọc lưới hình hoa sen ZN296

Zippo slim bọc lưới hình hoa sen ZN296

Zippo slim bọc lưới hình hoa sen ZN296

Zippo slim bọc lưới hình hoa sen ZN296

Zippo slim bọc lưới hình hoa sen ZN296

Zippo slim bọc lưới hình hoa sen ZN296

Zippo slim bọc lưới hình hoa sen ZN296

Zippo slim bọc lưới hình hoa sen ZN296
Thiết kế và phát triển website bởi Kenhdichvu.vn